VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Verksamhetsberättelse   

Ulrika Företagarförening får härmed avgiva följande berättelse för tiden 2010-01-01 till 2010-12-31

 Styrelsen har bestått av: Arne Svensson – Ordförande,

Bengt Adelsköld – Sekreterare och tillförordnad Kassör,

Bertil Andersson, Ros-Mari Seidlitz och Mattias Andersson - Ledamöter

 Företagarföreningen har under perioden avhållit 7 styrelsemöten och 1 medlemsmöte ( =  sjätte årsmötet.) Vid årets början var vi 16 st. medlemmar, vid årets slut var antalet 14 st.

 Styrelsen

Vi har anordnat följade träffar under året:

Tips inför deklaration, Informationsträff för att diskutera en ev. mack i Ulrika.

Seminarium om bygdeinformation och landsbygdsutveckling i Björkfors.

Grillträff i Amundebo med försäljning av kläder från Hovmannakull.

Träff med Ulriks jakt och slakt.

Under våren hade  också Linköpings kommun turistutbildning i våra lokaler.

Styrelsen har beslutat stödja Butiksföreningen genom lån/bidrag.

En hyresgäst har startat klädförsäljning i ett av rummen.

Under Ulrika marknad var köksdelen uthyrd till servering.

Lokalerna har dessutom hyrts ut vid ett antal tillfällen för olika ändamål.

Föreningen har haft ett samarbete med Företagarna i Kinda, och besökt möten med olika informationer.

Vi avslutade året med ett trevligt Julbord på Stenåkra för alla medlemmar som hade möjligheten.

Ett planerat program för året 2011 kommer att presenteras vid årsmötet.

Vi välkomnar gärna förslag på aktiviteter under 2011

Ulrika den 2011-02-01

Styrelsen för Ulrika Företagarförening

/Arne Svensson/                        /Bengt Adelsköld/                /Bertil Andersson/

/Ros-Mari Seidlitz/                    /Matthias Andersson/

Senast ändrad: 28 mars 2011 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se