VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Genom ett medborgarförslag har konstverket "Resande Ljus" skänkts till orten Ulrika i Linköpings kommun.

Kultur och Fritidsnämnden har beslutat skänka detta konstverk till Ulrika Företagarförening med uppmontering på väl synlig plats för Ulrikabornas tillfredställelse.

Vi tror att besökare kommer till orten för att bese konstverket, Ulrika blir omtalat och omtyckt.

Bilder, (rörlig film tog för mycket plats på hemsidan)

Projektets genomförande:

Linköpings kommun genom Kultur- och Fritidsnämnden skänker ett konstverk
Ulrika Företagarförening åtager sig att bygga ett fundament för konstverket
Ulrika Företagarförening åtager sig att hämta och uppmontera konstverket i Ulrika
Ulrika Företagarförening åtager sig att sköta och underhålla konstverket

Pelle Gryvik transporterar konstverket - motorenhet och stolpe - till Ulrika.

El.anslutning och styrning tas från företagshotellet. En ny klocka har installerats 2008-02-04.

Under jultid, då granen bredvid är tänd, avstängs Resande ljus. Rotation mellan kl. 12 och 22. Lyset tänds genom fotocell vid mörkrets inbrott.

 

 

Senast ändrad: 01 oktober 2009 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se