VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med Ulrika Företagarförening, tisdagen den 10 oktober 2006 i Stenåkra Wärdshus.

Närvarande: Arne Svensson, Bertil Andersson, Bengt Adelsköld, Per Gryvik, Sven Lantz, Jan-Ove Karlsson, Ingvald Frassevik, Sören Tidlund, Johan Westergren, Kurt Nilsson, Bo Karlsson, Bo Andersson, Margon Svensson, Börje Pettersson, Christer Sandberg  15 st.

§ 39.   Ordf. Arne Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötesdeltagarna presenterade sig var och en.

§ 40.   Sven Lantz berättade att bygglovet nu är klart. Bygganmälan är ingiven, så det är bara att sätta igång. OVK görs efter uppbyggnad och första brandsyn utförs av brandingenjör Patrik Oxelgren.

§ 41.   Utsättning av byggnaden behöver ej göras av kommunlantmäteriet. Kurt, Börje och Bertil träffas söndag 15 okt. och sätter ut käppar. Mötet diskuterade konstruktionen av grundelementen huruvida det skall vara en krypgrund eller varmgrund. Det lutar åt en krypgrund för åtminstone första sektionen som innehåller wc och golvbrunnar.

§ 42.   Bo Andersson berättade om delningen av sektionerna och han kommer att vara på plats i Slestad. Två kranbilar assisterar vid flyttningen, en i Slestad och en i Ulrika. En traktor eller truck behövs för att skjuta ihop sektionerna.

§ 43.   Styrelsen uppdrog åt Börjes Entreprenad att köpa materiel och ansvara för grävningen. Börje samarbetar med Jan-Ove Karlsson om inköp och transport av grusmaterial. Kurt Nilsson åtog sig att finna tomtgränserna hos grannen Lars-Erik Pettersson, Furulidsvägen 5, och staka ut byggnaden.

§ 44.   Tommy Samuelsson hade förhinder att delta, men utsågs till ansvarig för el. Sekr. Bengt ringer onsdag för utsättning av teleledningar och tillstånd att gräva av Furulidsvägen för elkabel till konstverket. Sekr. kollar med Leader + Sommenbygd om protokollskopior och om delsummor måste hållas fullt ut. VA serviceanmälan är klar, sekr. kan ringa Tekniska Verken.

§ 45.   V 43 samlas ett helt gäng vid Slestad skolan för rivning av inredning. Det kommer personal från LKF och Alltransport under dagen med instruktioner.

§ 46.   Sven Lantz gick igenom hanteringen av fakturor, så att allt blir rätt från början. Sekr. gjorde ett förslag på PC'n som mall. Styrelsen beslutade att vara behjälpliga med granskning av fakturor innan de sänds in till Sven och Sankt Kors. Vi gick igenom hanteringen av tidsrapporteringen för enskilda medlemmar och hur egna företagare kan fakturera med 100% rabatt. Det är mycket viktigt för projektet att samtliga mål uppfylls enligt ansökan, och att vi hela tiden följer upp med dokumentation och avstämningar.

§ 48.   Ordf. Arne tackade de närvarande för visat intresse, och förklarade sammanträdet avslutat. Därefter bjöd Bertil oss till fikabordet.

Vid protokollet:                                                      Justeras:

Bengt Adelsköld                                                       Arne Svensson

Sekreterare                                                              Ordförande

 
Senast ändrad: 25 mars 2010 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2010 /  www.ulrikaforetagarna.se