VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med Ulrika Företagarförening, tisdagen den 26 september 2006 i Wärdshuset Stenåkra.

Närvarande: Arne Svensson, Bertil Andersson, Bengt Adelsköld, Per Gryvik, Bo Karlsson, Mattias Andersson  6 st.

§ 33.  Ordf. Arne Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 34.  Beslutades att vi försöker prata med de inhyrda lokala företagarna efter utförda arbeten, om de skulle tänka sig ett medlemskap. 

§ 35.  Flytten kommer att ske V 44, nedmontering av inredning V 43 och färdigställandet av grunden V 42. Bygglovet väntas vara klart idag och skall undertecknas V 40.

Styrelsen frågar Kurt Nilsson som ansvarig arbetsledare med Dan Nielsen, Arne Svensson + anställd snickare, Bengt Adelsköld och Bo Karlsson som hjälpare.

Styrelsen frågar Tomy Samuelsson El, och Johan Westergren VVS med Bengt Adelsköld som medhjälpare åt båda.

F:a Bygge Golv i Linköpng, hjälper oss vid rivningen och Mjölby Golvbeläggning kan ansvara för svetsning av skarvarna på nya platsen.

§ 36.  Kassören Pelle berättade att föreningen har en behållning av 28.141,01 och en outnyttjad checkkredit på 100.000,-, se bilaga.

§ 37.  Sekreteraren Bengt berättade att beslutet har kommit för resande ljus och att bidraget kan erhållas när skulpturen är på plats. Pelle G. lovar att hämta stolpen.

§ 38.  Då inga övriga frågor fanns, tackade Ordf. Arne för visat intresse. Mötet avslutades.

Därefter fikade vi under småprat.

Vid protokollet:                                                      Justeras:

Bengt Adelsköld                                                       Arne Svensson

Sekreterare                                                              Ordförande

 
Senast ändrad: 03 februari 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006 /  www.ulrikaforetagarna.se