VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med Ulrika Företagarförening, tisdagen den 1 augusti 2006 i Servicehuset.

Närvarande: Arne Svensson, Bertil Andersson, Bengt Adelsköld, Per Gryvik, Peter Andersson, Stig Bergqvist, Lars-Göran Engdahl, Raul Fransson, Laila Lägermo, Ros-Mari Seidlitz, Margon Svensson,    11 st

§ 27.   Ordf. Arne Svensson hälsade alla välkomna och särskilt Stig Bergqvist som ny medlem och förklarade mötet öppnat.

§ 28.   Affären. Ordf. Arne berättade att 144 andelar har per idag tecknats i Ulrika Butiksförening = 144.000,- Kr. Mötet beslutade köpa 5 andelar för 5.000,- Kr och uppdrog åt kassören att verkställa beställningen. I utskick till samtliga företag skall anges en rekommendation att köpa en till fem andelar i Butiksföreningen. Eftersom det är en "sponsring" är beloppet avdragsgillt i deklarationen för företaget, utan moms.

§ 29.   Check-kredit. Mötet beslutade på inrådan från Ordf. Arne att söka en kredit hos Kinda Sparbank om 100.000,- Kr, för betalning av medlemmarnas fakturor för t.ex. grundarbeten till företagshotellet bakom affären. Ordf. Arne söker krediten och meddelar kassören när det är klart.

§ 30.   Hemsidan. Föreningen har fått E-post från Christer Sandberg om hemsidan. Ordf. Arne har besvarat E-posten.

§ 31.   IngaLill Gustavsson berättade som Ordf. i Byalaget att man just erhållit sitt org.nr och ett eget bankkonto så att man kan stå på egna ben. Lekparken har invigts den 20 maj av Kommunalrådet Lena Micko. Man sköter rastplatsen vid affären och anslagstavlan. Ekonomiskt får man ett bidrag om 6.000,-/år i bygdepeng.

§ 32.   Då inga övriga frågor fanns, tackade Ordf. Arne för visat intresse och beslutades att nästa medlemsmöte kan hållas i slutet av augusti eller i början av september. Mötet avslutades.

Vid protokollet:                                                      Justeras:

Bengt Adelsköld                                                       Arne Svensson

Sekreterare                                                              Ordförande

 
Senast ändrad: 03 februari 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006 /  www.ulrikaforetagarna.se