VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med Ulrika Företagarförening, måndagen den 29 maj 2006 i Stenåkra Wärdshus.    BILDER

Närvarande: Arne Svensson, Bertil Andersson, Bengt Adelsköld, Per Gryvik, Mattias Andersson, Björn Eriksson Landshövding, Lennart Staaf, Lars-Göran Engdahl, Hans Karlsson, Bo Karlsson, Jan-Ove Carlsson, Jonas Johansson, Thore Härnkloo, Anita Staaf, Björn Björnsson, Brita Björnsson, Eive Andersson, Dan Nilsen, Kurt Nilsson, Ulf Svensson, Elin Andersson, Maths Göransson, Tommy Samuelsson, Göran Rydell, Christer Sandberg, Margon Svensson, Hans Lilja, Peter Andersson, Joel Nilsson, IngaLill Gustavsson, Aulis Hansson, Marianne Östlund,    32 st

§ 19.   Ordf. Arne Svensson hälsade Landshövding Björn Eriksson och alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 20.   Ordf. Arne berättade att Ulrika Idrottsförening, Ulrika Byalag och Ulrika Hembygdsförening inbjudits.

§ 21.   Bengt berättade som sekreterare hur och när företagarföreningen bildades, samt att föreningens första uppgifter blir att ta emot en skulptur "Resande Ljus" och en skolpaviljong som skall bli ett företagshotell bakom affären. Ungdomsverksamheten har kommit igång och ett närvärmeprojekt förbereds.

Föreningen har skaffat en egen hemsida för presentation och information om föreningens verksamhet.

§ 22.   Maths Göransson berättade som Ordf. i U.I.K. om planer att bygga en idrottshall när byggnadsplanefrågan är löst, man har en lägerverksamhet man behöver hjälp till, man tillhandahåller kondition- och styrketräning, tennis, ishockey, elljusspår, fotbollsspel, bordtennis, simskola, innebandy, bastubad, cykeltävling med CK Hymer den 8 juli, och man har en marknadskommitté för Ulrika Marknad.

§ 23.   IngaLill Gustavsson berättade som Ordf. i Byalaget att man just erhållit sitt org.nr och ett eget bankkonto så att man kan stå på egna ben. Lekparken har invigts den 20 maj av Kommunalrådet Lena Micko. Man sköter rastplatsen vid affären och anslagstavlan. Ekonomiskt får man ett bidrag om 6.000,-/år i bygdepeng.

§ 24.   Bertil Andersson berättade som Ordf. i Hembygdsföreningen att verksamhet bedrivs vid valborg, nationaldagen den 6 juni, midsommar och bygdehelger. Man planerar för en kolmila 12 - 13/8. Man sköter sockenstugan med livlig uthyrningsverksamhet såsom Unika Ulrika / U.I.K. / föreningsmöten / ungdomskvällarträffar / privatuthyrning och bo på lantgårds uthyrning.

§ 25.   Landshövding Björn Eriksson pratade om glesbygd - landsbygd. Östgötadagarna och vid ett Östgöta Ting knyts många kontakter. Viktiga hörnstenar i en bygd är skola/lanthandel/företagare/ungdomar/kyrka och ideella krafter.

§ 26.   Vi tackade Björn Eriksson för besöket -  föredraget med en varm applåd och Bertil Andersson överlämnade en rosbukett, samt överlämnade IngaLill Gustavsson en T-shirt med tryck från Unika Ulrika.

Ordf. Arne tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:                                                      Justeras:

Bengt Adelsköld                                                       Arne Svensson

Sekreterare                                                              Ordförande

 
Senast ändrad: 03 februari 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006 /  www.ulrikaforetagarna.se