VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med Ulrika Företagarförening, måndagen den 24 april 2006 i Wärdshuset Stenåkra.

Närvarande: Arne Svensson, Bertil Andersson, Bengt Adelsköld, Per Gryvik, Mattias Andersson, Stefan Andersson, Ture Anell, Ingvald Frassevik, Göran Rydell, Christer Sandberg, Bo Carlsson, Elin Andersson, Peter Andersson, Arnold Gustavsson, Mikael Syväjärvi, Börje Pettersson, Kjell Lilja, Anders Wång,    18 st

§ 12. Arne Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 13. Stefan Andersson berättade om förberedelserna kring företagshotellet - möten med Gösta Gustavsson, Christer Backman m.fl.

Den ekonomiska redovisningen uppställdes på ett blädderblock.

Sankt Kors/Linköpings kommun åtager sig att vara byggherre, sköta planeringen, vara bank och betala räkningar – rekvirera pengar från Leader.    Värde  100.000,-

LKF skänker den utrangerade skolpaviljongen    Värde  250.000,-

Linköpings kommun ställer tomten till förfogande för en tid av 25 år till ett lågt arrende

Kostnaden för tomt och planändring    Värde  190.000,-

Tekniska Verken skänker anslutning av vatten o avlopp Värde  80.000,-

Ulrika Företagarförening gör grund, snickerier, mm. Värde  342.250,-

Leader + Sommenbygd bidrar i ett EU-projekt med Pengar  700.000,-

Kostnader totalt (efterskänkt och bidrag)    1.647.250,-

Företagarföreningen skall prestera en arbetsinsats värd 150.000,- + att vi måste bygga grunden till paviljongen. Materiel kan köpas för 75.000,- + att föreningen får betala maskin- och lastbils-tid till de entreprenörer som hjälper till.

Mötet hoppas att hotellet blir verklighet och det ger en ökad verksamhet till Ulrika.

§ 14.   Bengt berättade som sekreterare om utskicken. En förteckning gick runt bland deltagarna för ifyllande av hemsida och E-mail. Medlemstillströmningen pågår och vi räknar med att folk gör sin inbetalning vid månadsskiftet. När Bengt A. och Stefan A. haft kontakter med kommunen eller företag har det varit väldigt positivt med organisationsnr, bankgiro och en positiv styrelse som träffas regelbundet.

Föreningen har skaffat en egen hemsida för presentation och information om föreningens verksamhet, pressklipp, foton m.m.

§ 15.   Per Gryvik berättade om mottagandet av konstverket ”Resande ljus”, en roterande gatlykta. Föreningen undersöker om vi kan få ritningar av fundamentet m.m. Ett foto från ÖC’s-bildarkiv över konstverket. skickades runt för beskådning. Per frågade mötet om förslag till placering och snibben ansågs vara bäst.

§ 16.  Stefan Andersson berättar om butiksgruppens arbete, bildande av en ekonomisk förening, andelsteckning med delägarbevis om 1.000,- st., rabattcheckar m.m. 

§ 17.   Arne berättar om närvärmeprojektet: Det ser väldigt positivt ut, men är inte klart.

§ 18.   Eftersom inga övriga frågor förelåg, tackade Bertil för visat intresse bjöd oss till bords och förklarade sammanträdet för avslutat. Efter fikat visade Bertil egna bilder.

Vid protokollet:                                                      Justeras:

Bengt Adelsköld                                                       Arne Svensson

Sekreterare                                                              Ordförande

Senast ändrad: 03 februari 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006 /  www.ulrikaforetagarna.se