VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Medlemsinformation och kallelse till årsmötet

Hej alla företagarvänner!                            Tostebo 2009-03-18

Nu är det nytt år och vi samlar nya krafter. Hotellet är i stort sett färdigt.

Förra året hade vi inte så många sammankomster som vi planerat. Vi har var och en i styrelsen valt att arbeta med egna objekt och butiken, därtill lades mycket tid åt särskilt boende och mitt bygge på Kyrksätersvägen 1 - 3 i Ulrika. Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit och kämpat för vår förening. Styrelsen har träffats så långt det varit möjligt med telefonsammanträden och korta träffar, men vi hoppas på att få till fler antal möten under detta år.

Föreningen har inrättat ett framtidskonto, där medel kan sättas in från olika bidragsgivare. Syftet skall främja utvecklingen i Ulrikabygden, underlätta för bygdens folk att bo kvar och verka i bygden, bibehålla och utveckla servicen samt förbättra livskvalitet och stödja trivselfrämjande och kulturella åtgärder. Allt detta skall gynna både gamla som unga.

Arbetet med resande ljus har fungerat bra och den snurrade på som vi tänkt. Dock med uppehåll för tiden då julgranen pryder vårt Ulrika istället. Nu har en sprint gått av p.g.a. kyla och att motorn inte drog runt kugghjulet vid lite isbildning - kondens som frusit. Vi lagar så fort vi kan.

Ett samarbete med Frösunda LSS AB har påbörjats och vi har beslutat hyra ut ett kontorsrum till en projektledare i ett nytt Leader Folkungaland - projekt. Vi har ansökt om pengar till projektledarens lön som syftar till att få jobb till arbetslösa och att LSS-boende i Ulrika.

Vi hälsar dig välkommen till årsmötet, tisdagen den 31 mars 2009, kl. 19.00 i Hotellet.

Meddela gärna Din E-mailadress till föreningen enligt ovan adress för kommande utskick.

Dagordningen kommer att finnas på vår hemsida.

Vi bifogar en faktura för 2009 års avgifter. Det går att betala kontant på årsmötet. Om du inte har tillgång till Internet och inte kan se dagordningen ber vi dig kontakta oss så skickar vi den till dig i pappersformat.

Styrelsen

genom/

Arne Svensson

/Ordförande

 

Senast ändrad: 15 april 2009 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2013 /  www.ulrikaforetagarna.se