VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Du hälsas varmt välkommen som medlem i Ulrika Företagarförening.

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna ta del av föreningens organisation och nätverk och där igenom känna stöd i sin egen företagarutveckling.

Vårt uppdrag

att vara ett naturligt nätverk för Ulrikabygdens företagare
att tillvarata ortens tillgångar och verka för en positiv utveckling i bygden
att främja företagens intressen avseende på kontakter med kommunen och andra myndigheter och organisationer

Nyheter    Kalendarium

Föreningsprofil    Karta    Kontaktinformation

Utvecklingsgruppen    Protokoll    Bikupan i Ulrika

Hyra lokal i Företagshotellet   Bilder    Tjänstesida

 
Senast ändrad: 31 mars 2013 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2013 /  www.ulrikaforetagarna.se