VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Utvecklingsgruppen i Ulrika Företagarförening

STADGAR FÖR FRAMTIDSKONTOT.  BankGiro nr 258-6683

§ 1. Namn

Kommittén skall heta Utvecklingsgruppen i Ulrika Företagarförening

§ 2 Ändamål

Utvecklingsgruppen skall:

med ekonomiska medel främja utvecklingen i Ulrikabygden,
underlätta för bygdens folk att bo kvar och verka i bygden,
bibehålla och utveckla servicen samt förbättra livskvaliteten,
stödja trivselfrämjande åtgärder,
gynna både gamla och unga

§ 3. Gruppens sammansättning

Utvecklingsgruppen består av representanter för bygden som utses av företagarföreningens årsmöte och redovisar inför styrelsen, i enlighet med § 3 Organisation - i föreningsstadgarna.

§ 4. Organisation

Ulrika Företagarförenings styrelse beslutar om utbetalningar från kontot med minst tre ledamöter närvarande.

§ 5. Utbetalningar från framtidskontot

Utbetalningen skall vara undertecknad av tre ledamöter i förening, enligt inlämnat protokoll och fullmakt till banken

§ 6. Kapitalförvaltning

Kapital som bidrag, gåva som insätts eller testamenteras till framtidskontot skall placeras med god avkastning på ett icke spekulativt sätt.

Behållning idag

 
Senast ändrad: 28 mars 2011 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2013 /  www.ulrikaforetagarna.se