VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Förvaltningsberättelse 2009

 

ÅRSSAMMANDRAG

Period 2008-01-01 till 2008-12-31

Skulder o eget kapital  Utgående Balans  Tillgångar                       

Check-kredit              100.000,00                                      Fastigheten                          1,00

Skuld E-On                   12.000,00                                     Fodran medlemar        1.100,00

Framtidskonto           404.782,20                                      Fodran moms             27.767,00

Balanserat resultat    - 16.452,84                                     Övrigt Bankkonto      404.782,20

Årets resultat             - 31.867,82                                     Sparbanken                34.811,34

Summa Kr:     468.461,54                                                Summa Kr:            468.461,54

RESULTATRÄKNING

Kostnader                                                        Intäkter                                  

Arrendeavgift                            3.122                                 Resande ljus                        

Telefon                                       1.612                                Serviceavgifter 17 x 400     6.800

Elkostnad 2007-2008            28.085                                Medlemsavgifter 18 x100   1.800

El-anslutnings-avgift               24.000                                Övriga intäkter/återbäring   1.639

Försäkring                                4.552                                 Räntor framtidskonto           8.957,20

Vatten o avlopp                        3.136

Värme, 2007-2008                29.670                                Summa                                19.196,20

Inköp materiel, varor                   590

Förbrukningsinventarier          7.573                                Återföring framtidskonto  100.000

Övriga kostnader                     3.821                                Avsättning framtidskonto   - 8.957,20

Reparationer o underhåll      31.697

Lämnade bidrag                      1.000

Räntekostnader                       1.279,49

Bank-kostnader                       1.969,33

                                                                                              Årets förlust                        31.867,82

Summa Kr:                         142.106,82                            Summa Kr:                    142.106,82  

Bengt Adelsköld  / Tf kassör

 

Specifikation av Framtidskonto:

Donation                                                                             500.000

Övriga gåvor                                                                              825

Ränta 31/12 2008                                                                  8.957,20

Företagarföreningen för drift o reparationer 2008      - 100.000

Butiksföreningen för renovering 2008                              -  5.000

                                                   Summa Kr:  404.782,20

Senast ändrad: 15 april 2009 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se