VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

År 2006, den nybildade företagarföreningen i Ulrika fick en skolpaviljong som ett EU-projekt med Leader+ Sommenbygd  - Linköpings kommun - Ulrika Företagarförening. Tanken är att paviljongen skall kunna erbjuda företagare på orten en bra lokal till billig hyra.

Landshövding Björn Eriksson invigde hotellet - butiken - närvärmeverken och resande ljus på landsbygdens dag den 30 juni 2007, med vackert väder, mycket folk och olika aktiviteter.

Några nya affärsidéer finns redan och det är företagarföreningens fasta övertygelse att företagshotellet kommer att fyllas med verksamhet när den väl är på plats för medlemmar i Företagarföreningen och boende i orten Ulrika med omnejd.

Projektets genomförande:

2006 byggande av grund, rivning - flyttning - uppmontering
2007 färdigställandet av ytterfasad, yttertak, entréer, el, ventilation, värme, vatten och avlopp,måla och tapetsera
Leader Sommenbygd åtager sig efter ansökan såsom en trepartsöverenskommelse bistå med ca 700.000,- Kr
Projektets faktiska kostnader 677.536,-
Direktfinansierade skänkta kostnader 619.141,-
Ideellt arbetade timmar 953 för 2006 och 1.185 för 2007 - har värderats till 390.287,-
Med en budget på 1.657.500,- och utfallet blev 1.686.964,-  Överdraget blev våra ideella timmar, som ju inte kostat något.
2008 städning, slutfin'ish, medlemsmöten, uthyrning
2011 asfaltering

Information och kallelse 2009 

Aktivitetsträffar, medlemsmöten och årsmöte hålls varje år

 
Senast ändrad: 10 mars 2012 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se