VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Byggmöte 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmöte med lokala företagare

Start av projektet med företagshotellet.

Ett 15-tal företagare och medlemmar i Ulrika träffades för att starta projektet Ulrika företagshotell.

Företagarföreningen tillsammans med Sven Lantz, Sankt Kors Fastighets AB och projektägare, beslutade dra igång byggandet

efter det att byggnadslov erhållits. Samtliga grannar har genom byggnadsnämnden fått information och möjlighet att ha synpunkter,

men glädjande för orten har alla godkänt planerna.

Bengt Adelsköld/Sekr. och foto

Senast ändrad: 05 april 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se