VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Bikupan i Ulrika  

En förstudie, ett Leader-projekt

Projektet avslutat och redovisat

 

"Behöver vi en mack i Ulrika, och hur skulle det se ut?"

Bertil Andersson kallar till möte. Länsstyrelsen har fattat sitt beslut.

Macken är byggd och invigd, samt går +

Vad händer med och i Företagshotellet?

Strumpboden slutar som hyresgäst.

Styrelsen utreder om det går att starta en sekond-hand-butik i ett rum. Intressenter finns.

Senast ändrad: 19 maj 2012 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2012 /  www.ulrikaforetagarna.se