VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Utvecklingsgruppen i Ulrika Företagarförening

FRAMTIDSKONTOT,  Bankgiro:  258-6683

Behållning 2013-01-31    115.493,71 

Vi tackar sponsorer, givare och medlemmar för generösa gåvor!

Senast ändrad: 02 februari 2013 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2012 /  www.ulrikaforetagarna.se